RD-verslag lezing dr. M.J. Kater - Christendom en tolerantie – Over geloofsvrijheid en tolerantie

Op zaterdag 10 januari 2015 refereerde dr. M.J. Kater voor Koinonia over het boeiende en actuele onderwerp: “Christendom en tolerantie – Over geloofsvrijheid en tolerantie”.  De lezing werd door een kleine zeventig mensen bezocht. Sinds 2012 verrichten dr. M.J. Kater en mevr. dr. A. Knuveld in opdracht van de Guido de Brès-stichting – het wetenschappelijk bureau van de SGP – onderzoek naar de thematiek van “geloofsvrijheid en tolerantie in tijden van religiestress”. Christendom en tolerantie: een actueel thema in een samenleving die diep ingrijpend onchristelijk is geworden. Een thema dat elke christen in een geseculariseerde samenleving raakt. Zeker die christenen die op vooraanstaande en vooruitgeschoven posten in samenleving en politiek hun arbeid verrichten. Het gaat daarbij om vragen als: “Kunnen christenen wel aan de politiek deelnemen zonder hun idealen op te geven of hun geweten geweld aan te doen?” “Hoe moet je als christen en als christelijke partij handelen als je diepste overtuiging bedreigd wordt?” “Wat houdt in dit verband en in de huidige samenleving gewetensvrijheid in?” “Is tolerantie, verdraagzaamheid, in dit verband een (principiële) zwakte of juist een (gelovige) kracht?” “En wat doen wij op het moment dat ons diepste geloof en de daaruit voortkomende overtuigingen over wat goed en wat waar is, over hoe je dient te leven en hoe men niet zou moeten leven, worden bedreigd door de staat of door een ander?” Deze en vergelijkbare vragen kwamen op zaterdag 10 januari jongstleden aan de orde.  In het Reformatorisch Dagblad van 12 januari daaraanvolgend, stond een uitstekend verslag van de lezing van de hand van redacteur Jan van Reenen. Klik op de link (onderstreepte tekst) hiernaast om dit verslag te lezen. Reformatorisch Dagblad 12 januari 2015 – Verslag Lezing dr. M.J. Kater.

No items found.
Terug

Oudere berichten