Studievereniging

Welkom !

op de website van studievereniging Koinonia! Dit WELKOM wil u een eerste indruk geven van Koinonia en wegwijs maken op onze website.


Gemeenschap

De naam van de vereniging is afgeleid van het Griekse woord ‘koinonia’ (κοινωνία) dat ‘gemeenschap door vertrouwelijke omgang’ betekent. Het woord wordt in het Nieuwe Testament veelvuldig gebruikt voor de verbondenheid die er in de eerste christelijke gemeenten tussen christenen was. Het woord ‘koinonia’ wordt in het Nieuwe Testament ook gebruikt voor ‘het breken van het brood’ zoals de Heere Jezus dat heeft ingesteld tijdens het laatste Pascha met zijn discipelen (Mattheüs 26:26-28).

Gemeenschap door studie
Koinonia is een studievereniging, dat in de eerste plaats, maar niet alleen. Tijdens de bijeenkomsten verdiepen we ons onder leiding van deskundige sprekers in een theologisch, (kerk-)historisch, medisch-ethisch, maatschappelijk, kunsthistorisch of ander belangwekkend onderwerp. Koinonia: gemeenschap door studie.

Gemeenschap door ontmoeting

Op de maandelijkse bijeenkomsten gaat het echter ook om gemeenschap in de zin van: aandacht voor gezelligheid, voor het ontmoeten van elkaar, voor het gewone, ook persoonlijke gesprek. Koinonia: gemeenschap door ontmoeting.

Interkerkelijk

Koinonia is een interkerkelijke studievereniging. De bezoekers komen uit alle kerken van de gereformeerde gezindte. De vereniging heeft als grondslag de Heilige Schrift en de daarop gebaseerde belijdenisgeschriften uit de Vroege Kerk en de tijd van de Reformatie. Bevindelijke diepte en katholieke breedte zijn zaken waarvoor de vereniging wil staan. Graag maken we niet alleen op digitale wijze kennis met u. Door middel van dit WELKOM willen we u hartelijk uitnodigen voor de bijeenkomsten van Koinonia zodat we u ook persoonlijk welkom kunnen heten.