geschiedenis koinonia

De heer H. Freeke
oprichter

Koinonia is in 1986 opgericht door de heren H. Freeke en G. de Ruiter, die daar ook de heer N. den Ouden bij betrokken. Vervolgens werden de heren J. Verbeek en D.D. van der Ende gevraagd of zij zitting wilden nemen in het bestuur van Koinonia. Het doel dat de oprichters met Koinonia beoogden was kort samengevat: zorg dragen voor een verantwoorde gelegenheid voor jongeren om elkaar te ontmoeten in een sfeer van studie en gezelligheid. Twee oprichters van het eerste uur zijn in de achterliggende jaren overleden. De heer Freeke overleed in 2003 en de heer Den Ouden in 2008. Twee andere leden van het eerste bestuur overleden in het recente verleden, te weten de heer Verbeek (juni 2020) en de heer Van der Ende (juni 2021).

Opgericht in 1986 – de eerste bijeenkomst vond plaats op 30 augustus van dat jaar – bestond Koinonia in 2011 dus 25 jaar. Het verenigingsjaar 2011-2012 was daarmee een jubileumjaar. Naar aanleiding daarvan verscheen op 30 september 2011 in het RD een interview met de voorzitter van Koinonia onder de titel: “Koinonia is ontmoetingsplaats rondom Bijbel en belijdenis”. Klik HIER om dat artikel te lezen.

Als u op de onderstreepte, blauwe titel hierna klikt, komt u terecht bij een ander artikel en wel bij: “Terugblik Koinonia: verleden – heden – toekomst“. Dit artikel betreft een historische terugblik, eveneens geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging, door de voorzitter van Koinoina, de heer G. Slootweg. In deze terugblik treft u uitvoerige informatie aan over het ontstaan en de geschiedenis van Koinonia. Het artikel is het eerste hoofdstuk uit de jubileum-brochure die in het kader van het 25-jarig bestaan verscheen.

In verband met het jubileum werd er op 8 oktober 2011 een jubileum-excursie naar Den Haag georganiseerd. Bijna twee jaar later, op zaterdagmiddag 7 september 2013, werd de al genoemde jubileum-brochure: “Koinonia 25 jaar – 1986-2011”, gepresenteerd. Het eerste exemplaar werd overhandigd aan de vrouw van de oprichter van Koinonia, mevrouw J.H. Freeke-De Haas.

Het magazine is volgens mr. D.J.H. van Dijk – lid Eerste Kamerfractie SGP en directeur NPV – een “prachtige jubileumbundel” van “voorname eenvoud”. Klik op de onderstreepte naam van Van Dijk, om zijn Twitter-bericht over het jubileum-magazine te lezen. Zie de pagina Media voor meer informatie over de jubileumbundel, en over de manier waarop u deze desgewenst kunt bestellen.

Bestuur

Voorzitter

Vacature

Secretaris

Dhr. B. Ordelman

Penningmeester

Dhr. M.C. van der Bok

Algemeen adjunct

Dhr. J.W. de Jonge

Lid

Mevr. B.C.A.M. van der Boom - Freeke

Lid

Mevr. A. van der Werken

Ere-lid

Mevr. R. de Bruijn - van Zandwijk