Activiteiten

Overzicht lezingen

Op deze pagina zijn in tabelvorm de jaarprogramma's opgenomen met de data van de bijeenkomsten, de namen van de sprekers en de onderwerpen waarover ze refereren. Elke bijeenkomst kan uitgeklapt worden. Klik daarvoor op het pijltje rechts. U ziet vervolgens de door de spreker geschreven introductietekst, zijn CV en een tweetal knoppen: Meer info en Bestel hier. Onder Meer info treft u literatuur en links aan die gaan over het onderwerp van die bijeenkomst. Als u dat wilt kunt u zich aan de hand daarvan voorbereiden op de lezing. Via de knop Bestel hier kunt u de betreffende lezing bestellen. De lezingen worden opgenomen en zijn tegen vergoeding van de kosten beschikbaar voor de bezoekers van Koinonia. Zie voor meer informatie de pagina Contact.

Data en tijdstip lezingen

Hieronder staan in de tabel de data van de bijeenkomsten vermeld. We starten steeds om 14.00 uur en sluiten af rond de klok van 16.45 uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur.

Aanmelding vooraf niet nodig

Vooraf aanmelden voor een bijeenkomst is niet meer nodig. De beperkingen met het oog op corona zijn opgeheven. Aanmelding vooraf is daardoor overbodig geworden. We hopen uw aanwezigheid bij binnenkomst te registreren op de presentielijst.

Datum D.V.
Spreker
Onderwerp