De Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)

Ook studievereniging Koinonia heeft te maken met Europese wetgeving op het gebied van privacy en bescherming van persoonlijke gegevens. En we bedoelen dan specifiek de Nederlandse uitwerking daarvan: de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). In het kader daarvan informeren wij u over het volgende.

Om u via diverse kanalen (mail, post, telefoon) op de hoogte te kunnen stellen van onze activiteiten, verwerkt studievereniging Koinonia de volgende persoonlijke gegevens van de bezoekers: voornaam/voorletters, achternaam, adres, postcode, woonplaats, vast en/of mobiel telefoonnummer en mailadres (NAW-gegevens).

Deze gegevens worden door het bestuur en de secretarieel ondersteuner van studievereniging Koinonia altijd vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt voor de doelstelling van Koinonia. In het document met de naam: DOCUMENT ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING, heeft het bestuur van Koinonia beschreven hoe wij met de persoonlijke gegevens en de privacy van bezoekers omgaan. Klik op de hierna onderstreepte en in kleur weergegeven afkorting AVG als u daarvan wilt kennis nemen.

No items found.
Terug

Oudere berichten