Achtergrondinformatie

Prof. dr. B.A. Zuiddam - De Heilige Schrift als openbaring bij de kerkvaders

Voor wie zich voorafgaand aan de lezing wil inlezen ofverdiepen in het onderwerp, klik op onderstaande titels / links.

 

De Heilige Schrift en haar gezag

Iets over het gezag der Heilige Schrift (2)

 

Gods Woord heeft wel degelijk gezag

 

Augustinus en de eigenschappen der Schrift